Stöd i förbättringsarbete

APC har kvalitetssamordnare som håller sig ajour i frågor om vårdkvalitet, samarbetar med läkemedelskommittén, arrangerar årlig kvalitetskonferens, lär ut beprövade metoder för förbättringsarbete samt ger primärvården stöd i att gå igenom kvalitetsdata och att tolka den.

Kontakt

Rita Fernholm

Central fortbildningssamordnare läkare
Kvalitetssamordnare APC
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Mattias Schmidt

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Annika Weiderling

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Anders Norrman

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin