Riskbruk alkohol

2020 beräknades 16 procent av befolkningen har ett riskbruk av alkohol vilket för den enskilda på sikt kan innebära kraftig förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet, sociala konsekvenser och för tidig död. Vi erbjuder stöd och utbildning till primärvårdspersonal för att kunna identifiera och förebygga riskbruk bland annat genom rådgivande samtal.

Sök utbildningar och aktiviteter

Kolla in alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang i vår digitala katalog. Filtrera eller sök i fritext.

Vi erbjuder

  • Fortbildning om riskbruk alkohol samt personcentrerad och motiverande samtalsmetodik.
  • Stöd till verksamheter att etablera och införa lokala rutiner för att uppmärksamma, bemöta och erbjuda stöd till patienter med riskbruk alkohol i linje med regionala vårdprogram och nationella riktlinjer.
  • Stöd till lokal verksamhetsutveckling och förbättringsarbete inom området ”Riskbruk alkohol” genom kunskapsstöd samt uppföljning och återkoppling av kvalitetsdata.

Kontakt

Lena Lund

Enhetschef: VIL samt Jakobsbergs universitetsvårdcentral
Med. dr
Distriktssköterska