Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan förebygga och behandla de stora folkhälsosjukdomarna. Lite fysisk aktivitet är bättre än ingen och störst hälsoeffekt får de som är inaktiva som börjar röra på sig. All rörelse räknas! Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att stödja personer i kontakt med vården till ökad fysisk aktivitet.

Sök utbildningar och aktiviteter

Kolla in alla utbildningar, aktiviteter och evenemang i vår digitala katalog. Filtrera eller sök i fritext.

Vi vill 

  • Att personer i kontakt med vården ska få frågor om fysisk aktivitet och att personal i vården ska ha kompetens att bedöma aktivitetsnivå.
  • Bidra till att öka kunskapen hos vårdpersonal om otillräcklig fysisk aktivitet så de i högre grad och med större kompetens erbjuder samtal om fysisk aktivitet när det är kliniskt relevant.
  • Bidra till att rådgivande samtal om fysisk aktivitet baseras på evidens och utförs utifrån personens förutsättningar och behov.

Vi erbjuder

  • Fortbildning i rådgivande samtal om fysisk aktivitet.
  • Stöd till verksamheter att etablera och införa lokala rutiner för att uppmärksamma, bemöta och erbjuda stöd till personer med otillräcklig fysisk aktivitet i linje med regionala vårdprogram och nationella riktlinjer.
  • Stöd till lokal verksamhetsutveckling och förbättringsarbete inom området otillräcklig fysisk aktivitet genom kunskapsstöd samt uppföljning och återkoppling av kvalitetsdata.
  • Inspirations- och kunskapsevent om fysisk aktivitet.
  • Fortbildning, handledning och stöd inom metoden Fysisk aktivitet på recept, FaR, se metoden FaR för information och kontakt.

Kontakt