Lärosäten i samverkan

Arbete med VIL sker i nära samverkan med universitet, högskolor och många fler.

De lärosäten vi i dagsläget samarbetar med är:

 • Sjuksköterskeprogram på Röda Korsets högskola, Sophiahemmets högskola, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Mälardalens högskola, Gävle högskola och Karolinska institutet
 • Specialistsjuksköterskeprogram på Karolinska institutet, Sophiahemmets högskola
 • Barnmorskeprogrammet på Karolinska institutet och Sophiahemmets högskola
 • Läkarprogrammet på Karolinska institutet
 • Fysioterapiprogrammet på Karolinska institutet
 • Arbetsterapeutprogrammet på Karolinska institutet
 • Psykologprogrammet på Karolinska institutet och Stockholms universitet
 • Logopedprogrammet på Karolinska institutet och Linköpings universitet
 • Dietistprogrammet på Uppsala universitet
 • Socionomprogrammet på Stockholms universitet och Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Kiropraktorer på Skandinaviska kiropraktor högskola
 • Naprapater på Naprapathögskolan Stockholm
 • Medicinska sekreterare på Frans Schartau, Lernia, Centrumvux Haninge, Vux Huddinge
 • Undersköterskor på ett trettiotal gymnasie- och vuxenutbildningar

Studenter som bor i Stockholm men studerar på annan ort bereds verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Stockholms län i mån av plats.