Kontakt

Enhetschef

Christina Olsson

Enhetschef: Utbildning - VIL/VFU
AVC-samordnare Danderyd
Fysioterapeut
Docent

VIL-samordnare

Marilene Taube

VIL-samordnare (sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen)
AKA AVC Danderyd
Specialistsjuksköterska inom vård av äldre
Magister i omvårdnad

Päivi Piispanen

VIL-samordnare (arbetsterapeut-dietist- logoped- psykolog- socionom- och fysioterapeutprogrammen)
Vårdutvecklingsledare
Sjukgymnast
Magister i klinisk neurologi

Sigrun Svanholm

VIL-samordnare (läkarprogrammet)
Specialist i allmänmedicin

Sirpa Vehkapuro

VIL-samordnare (APL/LIA vård- och omsorgsprogrammet - medicinsk sekreterare - kiropraktor- och naprapathögskolan - Prao-elever/grundskolan)
Undersköterska

Maria Wolf

VIL-samordnare (läkarprogrammet)
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Adjungerad klinisk adjunkt, AKA

Sofie Guldbrand

AKA
AVC Hässelby/Akalla
Barnsjuksköterska

Ulla Wåhlin Holmgren

AKA AVC Norrtälje/TioHundra
Studierektor område: Norrtälje
Specialist i allmänmedicin

Jenny Mörnberg

AKA
AVC Norrtälje/TioHundra
Distriktssköterska

Birgitte Ronne Schnuderl

AKA
AVC Norrtälje/TioHundra
Fysioterapeut

Jenny Hellman

AKA
AVC Jakobsberg
Distriktssköterska

Maria Palmberg

AKA
AVC Jakobsberg
Specialist i allmänmedicin

Martin Wicher

AKA
AVC Jakobsberg
Fysioterapeut

Ninni Åkesson

AKA
AVC Jakobsberg
Fysioterapeut

Jacek Kaczynski

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Specialist i allmänmedicin

Jenny Strandberg

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Distriktssköterska

Fedra Amorim

AKA
AVC S:t Erik
Specialist i allmänmedicin

Isabella Forssén

AKA
AVC S:t Erik
Distriktssköterska

Sofia Stråth

AKA
AVC S:t Erik
Distriktssköterska

Karin Österberg

AKA
AVC S:t Erik
Fysioterapeut

Jenny Nilsson

AKA
AVC Danderyd
Fysioterapeut
Doktorand

Marilene Taube

VIL-samordnare (sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen)
AKA AVC Danderyd
Specialistsjuksköterska inom vård av äldre
Magister i omvårdnad

Katarina Rolfhamre

AKA
AVC Liljeholmen
Distriktssköterska
Magister i internationell hälsa

Ann-Christine Sjöblom

AKA
AVC Liljeholmen
Specialist i allmänmedicin

Maria Wikström

AKA
AVC Liljeholmen
Psykolog

Anna Norkvist

AKA
AVC Liljeholmen
Logoped

Anita Elgemark

AKA
AVC Gustavsberg
Psykolog

Åsa Widjeskog

AKA
AVC Gustavsberg
Specialist i allmänmedicin

Jessica Strid

AKA
AVC Gustavsberg
Distriktssköterska

Caroline Ström

AKA
AVC Gustavsberg
Fysioterapeut

Margareta Bjenne

AKA
Övergripande Region Stockholm
barnmorska

Karin Björklund

AKA
Övergripande Region Stockholm
Arbetsterapeut

Åsa Gottfridsson

AKA
Övergripande Region Stockholm
Barnmorska

Emma Lilliehöök

AKA
Övergripande Region Stockholm
Barnmorska