Kontakt

Enhetschef

Christina Olsson

Enhetschef: Utbildning - VIL/VFU
AVC-samordnare Danderyd
Fysioterapeut
Docent

VIL-samordnare

Funktionsbrevlåda VIL/VFU (ej läkare)

Marilene Taube

VIL-samordnare (sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen)
AKA AVC Danderyd
Specialistsjuksköterska inom vård av äldre
Magister i omvårdnad

Päivi Piispanen

VIL-samordnare (arbetsterapeut-dietist- logoped- psykolog- socionom- och fysioterapeutprogrammen)
Vårdutvecklingsledare
Sjukgymnast
Magister i klinisk neurologi

Sigrun Svanholm

VIL-samordnare (läkarprogrammet)
Specialist i allmänmedicin

Maria Wolf

VIL-samordnare (läkarprogrammet)
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Adjungerad klinisk adjunkt, AKA

Sofie Guldbrand

AKA
AVC Hässelby/Akalla
Barnsjuksköterska

Ulla Wåhlin Holmgren

AKA AVC Norrtälje/TioHundra
Studierektor område: Norrtälje
Specialist i allmänmedicin

Jenny Mörnberg

AKA
AVC Norrtälje/TioHundra
Distriktssköterska

Birgitte Ronne Schnuderl

AKA
AVC Norrtälje/TioHundra
Fysioterapeut

Jenny Hellman

AKA
AVC Jakobsberg
Distriktssköterska

Maria Palmberg

AKA
AVC Jakobsberg
Specialist i allmänmedicin

Martin Wicher

AKA
AVC Jakobsberg
Fysioterapeut

Jacek Kaczynski

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Specialist i allmänmedicin

Jenny Strandberg

AKA
AVC Huddinge/Flemingsberg
Distriktssköterska

Fedra Amorim

AKA
AVC S:t Erik
Specialist i allmänmedicin

Isabella Forssén

AKA
AVC S:t Erik
Distriktssköterska

Sofia Stråth

AKA
AVC S:t Erik
Distriktssköterska

Karin Österberg

AKA
AVC S:t Erik
Fysioterapeut

Jenny Nilsson

AKA
AVC Danderyd
Fysioterapeut
Doktorand

Marilene Taube

VIL-samordnare (sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen)
AKA AVC Danderyd
Specialistsjuksköterska inom vård av äldre
Magister i omvårdnad

Katarina Rolfhamre

AKA
AVC Liljeholmen
Distriktssköterska
Magister i internationell hälsa

Ann-Christine Sjöblom

AKA
AVC Liljeholmen
Specialist i allmänmedicin

Ida Sandberg

AKA
AVC Liljeholmen
Psykolog

Anna Norkvist

AKA
AVC Liljeholmen
Logoped

Anita Elgemark

AKA
AVC Gustavsberg
Psykolog

Åsa Widjeskog

AKA
AVC Gustavsberg
Specialist i allmänmedicin

Jessica Strid

AKA
AVC Gustavsberg
Distriktssköterska

Amelia Almlöf Kalmaru

AKA
Övergripande Region Stockholm
Barnmorska

Dorit Töniste

AKA
Övergripande Region Stockholm
Arbetsterapeut

Emma Lilliehöök

AKA
Övergripande Region Stockholm
Barnmorska