Att bemöta våldsutsatta patienter i psykosocial behandling

  • 2024-04-10

  • 13 - 16

  • Solnavägen 1 E Torsplan, Tillfälle 1: Saffran plan 4, Tillfälle 2: Kastanj plan 7.

Vill du öka dina kunskaper i bemötandet av våldsutsatta patienter i psykosocial behandling? I samverkan med Akutmottagning för våldtagna på SÖS erbjuder Enheten Våld i nära relationer vid APC fortbildning kring psykosocialt omhändertagande av våldsutsatta patienter.

Medarrangör

Lisa Nordlund Leg psykolog, Leg psykoterapeut, psykologiskt ledningsansvar Akutmottagning för våldtagna, SÖS

Kursdatum och tid

10 april kl. 13-16 och 22 maj kl. 13-16

Anmäl dig senast 27 mars

Innehåll

Fortbildningen bygger på två delar.

1) Integrering av våldskunskap i behandlande samtal med patienter som lever med pågående våld i en nära relation. Här presenteras ett nytt stödmaterial som underlag.

2) Akut psykosocialt omhändertagande av patienter som utsatts för sexuellt våld oavsett relation till förövaren.

Lärandemål

• Känna till grunderna om våld i nära relationer och kopplingen till psykisk ohälsa

• Få kunskap om teman för psykoedukation och reflektion med patienter utsatta för våld i nära relation

• Erhålla praktisk kunskap att arbeta med skuld, skam och normalisering hos våldsutsatta, vilket kan underlätta för patienter att lämna en våldsam relation och/eller ta till sig annan behandling

• Känna till vanliga reaktioner vid sexuellt våld

• Kunna göra en bedömning och insats vid krisstöd efter våldtäkt

• Få kunskap om vanliga teman som patienter efter sexuellt våld kan behöva tala om

Föreläsare

Karin Tegnerud, leg hälso-sjukvårdskurator, koordinator och Ylva Elvin-Nowak, leg psykoterapeut, enhetschef vid enheten Våld i nära relationer, APC samt Lisa Nordlund, leg psykolog, psykologiskt ledningsansvar vid Akutmottagning för våldtagna, SÖS.

Målgrupp

Kurator, Psykolog, leg Psykoterapeut

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Kurator, Psykolog, Annan, Ämne, Psykisk hälsa, Våld i nära relationer, Verksamhetsområde, Våld i nära relationer , Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning