Omvårdnadsnätverket: Urinvägsbesvär i primärvård symtom, behandling av UVI, KAD och ABU

  • 2024-04-25

  • 13 - 14.30

  • Digitalt via Teams

Vi erbjuder digitala föreläsningar på torsdagar som ger inspiration och ny kunskap som varvas med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

25 april kl. 13-14:30

Anmäl dig senast 24 april

Innehåll

  • Urinvägsbesvär i öppenvården; definitioner och patientfall kopplat till kvinnor, män och äldre.
  • En beskrivning av behandlingsrekommendationerna och ev fördelar och nackdelar.
  • Patientfall med urinkateter med genomgång av behandling och skötsel/provtagning. 
  • Sjuksköterskans roll i handläggningen och tips i klinisk vardag

Lärandemål

Få en ökad kunskap om urinvägsbesvär, samt hur vi kan arbeta för att minska risken för biverkningar i samband med katetrisering av urinblåsa.

Föreläsare

Jessica Lind, distriktsköterska, Strama Stockholm

Målgrupp

Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Urinvägsbesvär i primärvården: Symtom och behandling av UVI,KAD och ABU 25/4

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska, Ämne, Infektion , Äldres hälsa - multisjuka, Annat, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning