Projekt ska bryta farlig ensamhet bland äldre

Ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet hos äldre mellan 65 och 80 år. För att identifiera ofrivillig ensamhet och bidra till att minska äldre personers isolering ska APC och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin samverka med primärvård, civilsamhälle och kommuner i ett nytt projekt.

Målet är att ta fram en strukturerad arbetsmodell där äldre med risk för upplevd ensamhet upptäcks på vårdcentral och sen erbjuds kontakt och möjlighet att delta i kommunens och civilsamhällets aktiviteter.

Piloter planeras vid 4 vårdcentraler i tre kommuner under 2020. Vid bedömningssamtal för personer som är 65 år och äldre ska ett screeningformulär användas och om risk för ensamhet upptäcks tas kontakt med kommunen/civilsamhället om den äldre vill.

En hälsoplan fylls i som den äldre får med sig. Utvärdering av sociala aktiviteter och ny mätning om ofrivillig ensamhet görs efter 3 och 6 månader. Om utvärderingen faller väl ut är tanken att metoden och arbetssättet ska kunna införas i större skala.