Metoden: Fysisk aktivitet på recept, FaR

FaR är en evidensbaserad metod som stödjer personer i kontakt med vården till ökad fysisk aktivitet. Metoden visar god följsamhet om den följs av förskrivaren. I arbetet med FaR ingår implementering på vårdenheter, fortbildning av personal samt att organisera och kvalitetssäkra aktivitetsarrangörer som erbjuder aktiviteter utanför vården.

Stödmaterial för Fysisk aktivitet på recept!

Den 10 november 2020 lanserades nya blanketter som gör det enklare att förskriva fysisk aktivitet på recept, FaR. Som stöd i arbetet finns även korta filmer som beskriver FaR-metodens olika delar och nytt stödmaterial. I vår digitala kurskatalog hittar du även kurser där vi går igenom receptblanketterna och stödmaterialet.

Uppdraget

 • Utvecklar, genomför och utvärderar fortbildningar.
 • Implementerar FaR-metoden i Stockholms län.
 • Erbjuder stöd till vårdenheter på plats utifrån önskemål.
 • Utvecklar material som stöd för arbetet i FaR.
 • Följer forskning och utveckling inom området.
 • Deltar i att ta fram och utvärdera lokala, regionala och nationella dokument.
 • Sprider information via webbplatser och nyhetsbrev. Anordnar nätverksträffar inom FaR.
 • Arrangerar inspirations- och utbildningsevent.
 • Rekryterar FaR-samordnare.
 • Certifierar och recertifierar aktivitetsarrangörer.
 • Utbildar och fortbildar FaR-ledare.
 • Driver webbplatsen FaRledare.se

Kontakt

Ingbritt Ekman

Samordnare och utbildare Stockholms FaR-ledarnätverk

Camilla Lindwall

Handläggare Stockholms FaR-ledarnätverk

Irene Samuelsson

Handläggare Stockholms FaR-ledarnätverk

Lena Bernström

Handläggare Stockholms FaR-ledarnätverk