Metoden: Motiverande samtal (MI)

Vill du bli bättre på att lyssna och föra samtal med patienter? Frågar du dig varför patienterna inte gör som ni kommit överens om? Är du dessutom intresserad av motivationens betydelse vid behandling? Då kan MI, Motivational Interviewing, eller på svenska; Motiverande samtal, passa dig!

Sök utbildningar och aktiviteter

Kolla in alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang i vår digitala katalog. Filtrera eller sök i fritext.

Vad är MI?

MI (Motivational Interviewing) är en evidensbaserad samtalsstil som kan förbättra samarbetet med patienten och öka följsamheten till behandlingen. Använd på rätt sätt, kan du med hjälp av samtalsstilen stödja patienten i förändringsarbetet – något som kan underlätta för dig som behandlare.

 

Uppdraget

  • Erbjuder vård- och rehabpersonal och chefer inom primärvården i Region Stockholm fortbildning om evidensbaserade samtalsverktyg som behövs för att möjliggöra MI-samtal.
  • Erbjuder introduktion i MI ute på arbetsplatser i form av ”Boka vi kommer”.
  • Personal som genomfört grundkurs i MI erbjuds kostnadsfri kontinuerlig handledning för att de ska behålla och utveckla MI-kompetensen.

För att bibehålla och fördjupa kvalitet i fortbildningarna arbetar vi med ett skräddarsytt utvecklingsprogram för MI-utbildare. Programmet innehåller kontinuerlig uppföljning och kvalitetssäkring av innehåll, upplägg och genomförande av de utbildningar och den handledning i MI som vi erbjuder.

Kontakt