Levnadsvanor

Goda levnadsvanor bidrar till en god hälsa under hela livet och förebygger ohälsa och sjukdom. Som stöd i primärvårdens arbete med rådgivning och olika insatser för att främja sunda levnadsvanor erbjuder vi fortbildning och metodstöd.

Klicka på puffarna för att läsa vad som erbjuds inom respektive område/metodstöd.

Metoden: FaR

Här kan du läsa mer om vad som erbjuds och hur du kan komma i kontakt.

Metoden: Motiverande samtal, MI

Här kan du läsa mer om vad som erbjuds och hur du kan komma i kontakt.