Bli tobaksfri på nytt sätt med recept!

För att hjälpa fler människor som mår psykiskt dåligt att sluta snusa och röka provas nu om tobaksavvänjning på recept (TOR) kan vara ett bra stöd. Verksamheter inom primärvården som vill använda behandlingsmetoden kan redan nu anmäla sitt intresse.

Är du intresserad av att använda TOR inom din verksamhet?

Kontakta Lena Lundh, enhetschef med.dr. APC via e-post lena.k.lund@regionstockholm.se eller Tanja Tomson, docent LIME, KI, e-post: tanja.tomson@ki.se

Nu ska snusare och rökare med risk för eller med psykisk ohälsa som besöker husläkarmottagningar och primärvårdsrehab få stöd att bli rökfria med tobaksavvänjning på recept,- kallad TOR. Bakom satsningen står APC tillsammans med SLSO och LIME på Karolinska Institutet (KI).
– Att personer som mår psykisk dåligt eller har en pressad livssituation brukar tobak mest uppmärksammas alltmer, och de har svårast att sluta. Effekter på både hälsa och privatekonomi kan vara förödande, säger Lena Lundh vid APC.

Hon fortsätter:
– Med rätt stöd finns goda utsikter att lyckas bli fri från sitt tobaksbruk. Vi ska nu undersöka hur tobaksavvänjning på recept (TOR) på bästa sätt ska kunna införas i primärvården.

Metoden TOR har utvärderats inom socioekonomiskt utsatta grupper i region Stockholm. Av resultaten framgår bland annat att TOR upplevs som ett hjälpmedel vid tobaksavvänjning för både patienter och vårdpersonal samt att fler slutat använda tobak. TOR utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor 2018.

Behandlingen består av rådgivning om tobak i minst 10 min, individanpassad skriftlig ordination av behandling för tobaksavvänjning samt uppföljning vid minst ett tillfälle. Innehållet i behandlingen diskuteras tillsammans med patienten. Patienten kan sedan ta kontakt med tobaksavvänjare inom Region Stockholm eller Sluta röka-linjen.

Receptet kan skrivas av all vårdpersonal. Verksamheter inom primärvården som nappar på erbjudandet att använda TOR får ersättning för sin medverkan och fortlöpande stöd från både APC och LIME.
– För att kunna ställa frågor och hjälpa patienter som vill bli tobaksfria är det viktigt att personalen har goda kunskaper kring hur man handlägger tobaksbruk. Ett första steg är därför att erbjuda personal från primärvården som vill använda TOR, en halvdagsutbildning om metoden, med start tidig vår 2020, säger Lena Lundh.

Här kan du läsa mer om TOR>>

Text: Daphne Macris