Akut okomplicerad urinvägsinfektion - sker onödig urinvägsdiagnostik på Tallhöjdens vårdcentral?

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Infektion och hud

Projektledare: Birgit Arenhag Björkman

Projektstart: 2017-05-19

 

Beskrivning

Symtomen miktionssveda, frekventa miktioner och/eller trängningar är en vanlig sökorsak på vårdcentral. Okomplicerad cystit utan feber, genitala symtom eller flanksmärtor hos kvinnor som saknar komplicerande faktorer och inte har upprepad cystit (recidiv) inom visst intervall, kan enligt gällande riktlinjer behandlas empiriskt, d v s utan ytterligare diagnostik. Diffusa symtom, patienter med bakomliggande riskfaktorer för komplikationer, risk för sexuellt överförd smitta eller resistenta bakterier bör utredas med urinodling. Val av antibiotika bör ske utifrån STRAMAs behandlingsriktlinjer.

Syftet var att kartlägga hur riktlinjerna för diagnostik och behandling av okomplicerad cystit följdes på Tallhöjdens vårdcentral.

Ladda ner som pdf