Att upptäcka undernäring i hemsjukvården

Personers nutritionsproblem riskerar idag att varken identifieras eller bedömas, vilket leder till att personen inte får det stöd som behövs. Om personens behov däremot uppmärksammas och hen får hjälp med betydande symtom och besvär, innan manifest undernäring uppstår, kan onödigt lidande för både personen och närstående lindras.

Verksamhet: Alla

Ämne: Mat, Nutrition, Äldres hälsa - multisjuka, Covid -19

Målgrupp: AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Handledare, Logoped, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare - allmänmedicin, Specialistläkare - annat, ST-läkare, Student, Undersköterska

Projektledare: Erika Berggren

Projektmedlemmar: Åsa von Berens, Lena Törnkvist, Peter Strang

Forskningsledare: Erika Berggren

Finansiering: NSV medel

Projektstart: 20190101

 

Beskrivning

Syfte

Att utveckla och validera ett nytt instrument, NutriSym®.

Bakgrund

Det är av stor vikt att tidigt upptäcka, förbygga och behandla risk för undernäring. Idag används olika screeningformulär, ett sådant är MNA (Mini Nutritional Assessment). Personens risk för undernäring kan identifieras men det ger ingen information om vad det betyder för individen. Vi önskar därför ta fram och pröva ett instrument för att fånga viktiga symtom och besvär relaterade till undernäring.

Metod

Generaliserad Strukturell Ekvationsmodellering (GSEM) för att utveckla det nya instrumentet NutriSym, statistisk modellering, tillgänglig evidens samt beprövad erfarenhet som grund för utformningen av NutriSym Face validity, genom synpunkter på NutriSyms utformning. Validering av instrumentet NutriSym.

Förväntat resultat

Resultaten från att pröva NutriSym förväntas visa om frågorna i instrumentet ersätter signifikanta frågor från tidigare studie som krävt en kombination av tre formulär.

Övrigt

Projektet "Tidig upptäckt av viktiga symtom och besvär vid risk för undernäring hos patienter med hemsjukvård", är ett samarbete mellan APC och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum med stöd av professor Peter Strang PKC, KI, Stockholms Sjukhem.