Svensk modell för god KOL-vård internationellt uppmärksammad

Den väletablerade modellen med astma- allergi- och KOL-mottagningar i svensk primärvård presenterades nyligen av APC:s Nikolaos Pournaras på en internationell konferens i Aten som ett framgångsrikt exempel på interprofessionell omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Patienter med KOL har ofta ett stort och komplext vårdbehov. I både nationella och internationella riktlinjer lyfts interprofessionellt omhändertagande där flera sjukvårdsprofessioner arbetar i team med varandra och med patienten som en särskilt viktig komponent av behandlingen. Denna form av omhändertagande höjer kvalitet av KOL-vården men förutsätter ett strukturerat arbetssätt inom sjukvården som kan innebära organisatoriska utmaningar.

En framgångsrik modell i svensk primärvård för interprofessionell samverkan är astma- allergi- och KOL-mottagningar. Om det berättade Nikolaos Pournaras, specialist i allmänmedicin, doktorand och vårdutvecklingsledare på APC, nyligen på den internationella konferensen ”2nd International Rehabilitation Conference” i Aten i början av november.
– Intresset för hur vi arbetar i svensk primärvård var stort vilket var glädjande och det blev livliga diskussioner. KOL är en folksjukdom som kan leda till mycket allvarliga konsekvenser för patienterna. Denna utveckling kan förebyggas genom ett strukturerat interprofessionellt omhändertagande i primärvården enligt vår svenska modell, som mycket väl skulle kunna utgör en inspirationskälla även för Grekland och andra länder, menar Nikolaos Pournaras.

Nikolaos Pournaras från APC:s kunskapsteam Lung- och allergisjukdomar på plats i Aten.


Under sin föreläsning berättade Nikolaos att det finns tydliga tecken på att denna modell fungerar. Forskning har till exempel visat att patienter med tillgång till astma- allergi- och KOL-mottagningar i svensk primärvård har mindre symtom, bättre livskvalitet, betydligt lägre risk för akuta försämringar av KOL och därmed bättre prognos.
– Modellen är väl beprövad. Astma- allergi- och KOL-mottagningar i svensk primärvård har utvecklats och utvärderats i mer än två decennier och nu är implementerade i flera av landets regioner, inklusive Stockholm där APC är med och stöttar det arbetet, avslutar Nikolaos.