Primärvård och tandvård i unikt samarbete – fångar upp fler med risk för diabetes

När primärvården samarbetar med tandvården kan fler personer med risk för 2-diabetes och prediabetes upptäckas och få hjälp. Det visar en ny studie som Akademiskt primärvårdscentrum och Folktandvården står bakom.

Att fånga upp typ 2-diabetes och förstadiet prediabetes i ett tidigt skede är avgörande för att undvika allvarliga komplikationer som hjärtinfarkt och stroke. Tyvärr går många runt med typ 2-diabetes och prediabetes utan att veta om det, då symptomen ofta är diffusa och sjukdomen kan gå obemärkt i flera år innan den upptäcks.

Var tredje patient hade förhöjda blodsockervärden

DentDi, en unik samverkansmodell utvecklad av Akademiskt primärvårdscentrum och Folktandvården i Region Stockholm, har visat sig vara en framgångsrik lösning. Metoden innebär att personer i riskzonen för prediabetes och typ 2-diabetes fångas upp genom selektiv screening vid en vanlig tandläkarundersökning och sedan erbjuds fortsatt utredning och vård i primärvården. Den första vetenskapliga utvärderingen av DentDi visar att av de cirka 370 deltagarna i studien hade ungefär 30 procent förhöjda glukosnivåer. Av dessa fick 12 personer diagnosen typ 2-diabetes och 89 personer fick diagnosen prediabetes.
– Vi har använt våra dagliga rutiner inom respektive verksamhet där alla bidrar med sin expertis för att identifiera prediabetes och typ 2-diabetes och säkerställa en komplett vårdkedja. Att sjukvård och tandvård samarbetar är inte så självklart som man kanske tror. Vi visar hur ett mer organiserat och strukturerat samarbete kan bidra till att främja folkhälsan, säger Katri Harcke, diabetessjuksköterska och doktorand, knuten till Akademiskt primärvårdscentrum.

Diabetessjuksköterskan Katri Harcke är en av författarna bakom studien.

Riskfaktorer behandlas i primärvården

Metoden innebär att tandläkare eller tandhygienister bedömer risker för tandlossning och karies under en vanlig undersökning.
– Parodontit har starkare samband än karies med diabetes, eftersom det säger något om den inflammatoriska processen i kroppen. I nästan alla våra remitterade fall hade patienterna en förhöjd risk för tandlossning, säger Anders Lindunger, tandläkare inom Folktandvården och doktorand.

Patienter med hög risk erbjuds remiss till vårdcentralen för vidare utredning som omfattar hälsoundersökning med bland annat blodsockerkontroll. De patienter som får en diagnos och som är i behov av behandling erbjuds det.
– Att se över sina levnadsvanor är det viktigaste i behandlingen av prediabetes.
Utöver det är det viktigt att även behandla andra riskfaktorer som förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter och övervikt och fetma, säger Katri Harcke.

Växande intresse för metoden

Det som började i liten skala har nu spridit sig. I dag arbetar 20 vårdcentraler och 9 Folktandvårdsenheter i Stockholmsregionen utifrån detta arbetssätt. DentDi har även väckt intresse runt om i landet, där regioner som Uppsala och Kronoberg är på gång att införa metoden.
– Det är jättekul och kan öka möjligheterna till tidig upptäckt av dessa sjukdomar och förbättra vården och livskvaliteten för patienterna. Det öppnar även upp för nya framtida samarbeten inom folktandvården och primärvården att jobba förebyggande även med andra ohälsotillstånd, avslutar Katri Harcke.

 

Studien ”Observational study of selective screening for prediabetes and diabetes in a real-world setting: An interprofessional collaboration method between public dental services and primary health care in Sweden” är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Ladda ner den här >>

 

Publicerad 2024-02-14