FaR-mottagningar för att främja psykisk hälsa

2021

Kunskapsteam FaR

APC, Alla, Fysisk aktivitet, Psykisk hälsa, Rapporter

Fler mår fysiskt och psykiskt bättre och har kunnat komma igång med fysisk aktivitet som ett behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa med stöd av FaR-mottagningar. Det framgår av en rapport om ett avslutat projekt i Södertälje, Rinkeby-Kista, Akalla och Husby. "Konceptet med stödfunktion som länk mellan vårdgivare, patient och egenvård är både förskrivare och patienter nöjda med", säger Cecilia Berg, koordinator för kunskapsteam FaR vid APC.

Under perioden 2018-2020 har FaR använts i en intervention för prevention och behandling av psykisk ohälsa. I interventionen har hälso- och sjukvårdsenheter utbildats i FaR-metoden, personer som fått FaR har fått stöd till att uppnå ordinerad fysisk aktivitet av hälsopedagoger på FaR-mottagningar.

Läs eller ladda ner rapporten "Fysisk aktivitet på recept (FaR) som prevention och behandling till personer med psykisk ohälsa". Dokumentet är tillgänglighetsanpassat.