AUDIT – självskattningsformulär om alkohol

© Region Stockholm

APC, Psykisk hälsa, Informationsmaterial, Riskbruk alkohol , Universitetsvårdcentral: Gustavsberg

Frågeformulär med tio frågor om alkoholvanor.

Finns även på olika språk här >>