Varför följer inte patienter med diabetes typ 2 den ordination de fått om fysisk aktivitet?

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Diabetes/Endokrinologi

Projektledare: Fredrik Gepard

Projektstart: 2017-11-23

 

Beskrivning

Det är känt att fysisk aktivitet, såsom lågintensiv motion av uthållighetstyp, bidrar till ett förbättrat behandlingsresultat och allmäntillstånd hos diabetespatienter. Hälso- och sjukvårdskvaliteten får stöd av Socialstyrelsens föreskrifter. Fysisk aktivitet som behandlingsmetod skiljer sig inte från annan behandling vad gäller ordination och uppföljning i hälso- och sjukvården och härmed är det lika viktigt att kvaliteten på fysisk aktivitet som behandling utvecklas vidare.

Det övergripande syftet med studien var att öka förståelsen för varför patienter med diabetes inte följer den ordination de fått om fysisk aktivitet. Centrala frågor var att belysa patienternas kunskap om diabetessjukdom och fysisk aktivitet, samt att undersöka möjliga orsaker till svårigheter att genomföra fysisk aktivitet som viktig behandlingsmoment.

Ladda ner som pdf