Typ 2 diabetes Capio Vårdcentral Rågsved - Vad vet vi om patienterna med HbA1c>70 mmol/mol?

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Diabetes/Endokrinologi

Projektledare: Peter Bety

Projektstart: 2017-05-19

 

Beskrivning

Globalt lever cirka 366 miljoner människor med diabetes, en kronisk folksjukdom med hög komplikationsrisk. Typ 2 utgör cirka 90 % av dessa. Det finns cirka 380 000 människor med diabetes i Sverige. HbA1c är en betydelsefull metod för att följa diabetes. Enligt Socialstyrelsen ska antalet patienter med HbA1c > 70 mmol/mol inte överstiga 10 % av typ 2 diabetiker i primärvården. Behandlingen för dessa patienter är individuell.

Syftet var att kartlägga val av behandling hos patienter med typ 2 diabetes och HbA1c > 70 mmol/mol på Capio Vårdcentral Rågsved och studera om det fanns skillnad i behandlingen mellan könen. Samt att undersöka om vårdcentralen uppfyllde Socialstyrelsens målnivå avseende andel patienter med HbA1c > 70 mmol/mol och om det fanns en individuell behandlingsplan och uppföljningsplan för dem.

Ladda ner som pdf