Kartläggning av antikoagulantia behandling hos patienter med förmaksflimmer på Årsta vårdcentral

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Hjärta/kärl

Projektledare: Svetlana Travar

Projektstart: 2017-05-19

 

Beskrivning

Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste hjärtrubbningen hos vuxna personer och är en välkänd orsak för tromboemboliska komplikationer. För att minska denna risk behövs adekvat utredning och ställningstagande till antikoagulantia behandling som styrs av riskskattning med CHA2DSVASc. Vid nyinsättning av antikoagulantia behandling likställs Waran med non-vitamin K orala antikoagulantia (NOAK).

Syftet var att undersöka följsamheten när det gäller antikoagulantiabehandling av patienter med FF på Årsta vårdcentral (ÅVC) utifrån rekommendationer som finns i Stockholms läns landsting.

Ladda ner som pdf