Internbedömarreliabilitet för neurologiska fynd vid achillodyni

Verksamhet: APC AT & ST

Projektledare: Mårten Trotzig

Projektstart: 2017-05-19

 

Beskrivning

Klinisk bedömning av nervstörningsfynd ligger till grund för diagnos och behandling vid bland annat achillodyni. Interbedömarreliabiliteten i olika kliniska tester har tidigare studerats och visat sig variera påtagligt beroende på vilket test som använts.

Syftet med denna studie är att undersöka interbedömarreliabilitet för kliniska neurologiska fynd vid achillodyni.

Ladda ner som pdf