Två verktygslådor som stöd i förbättringsarbete

Behöver du verktyg och metoder som stöd i att förbättra verksamheten och även ta med patientperspektivet? Ta del av två fullmatade verktygslådor. Verktygen har olika svårighetsgrad, från enkla som kan användas direkt utan större förberedelse eller kostnad till de som kräver mer resurser och tid.

Verktygen, som har sin hemvist på Vårdgivarguiden, ger råd om när de är lämpliga att användas, hur de kan användas och hur många personer som behöver involveras.

Till verktygslåda: Förbättringsarbete >>
Till verktygslåda: Involvera patienter >>

Frågor och tips om verktygen

Vill du veta mer om hur du använder verktygen i praktiken eller har frågor om förbättringsarbete kan du kontakta APC:s kvalitetssamordnare Rita Fernholm.

Rita Fernholm

Central fortbildningssamordnare läkare
Kvalitetssamordnare APC
Specialist i allmänmedicin
Med. dr