Verktygslåda: Förbättringsarbete

Här finns verktyg som kan användas i arbetet med att förbättra verksamheter. Verktygen har olika svårighetsgrad, från enkla som kan användas direkt utan större förberedelse eller kostnad till de som kräver mer resurser och tid. Verktygen, som har sin hemvist på Vårdgivarguiden, ger råd om när de är lämpliga att användas, hur de kan användas och hur många personer som behöver involveras.

Brainstorming

Kreativ metod för att locka fram idéer, lösningar på problem eller svar på frågor.

Effektiva möten

En mötesteknik som innebär att alla deltagare blir delaktiga.

Familj av mått

Tre typer av mått som kompletterar varandra genom att fånga olika perspektiv.

Fiskbensdiagram

Kartlägger och visualiserar tänkbara orsaker till vissa effekter, utfall eller problem.

Flödesschema

Ger visuell beskrivning av en process.

Hisstal

Berätta om ert förbättringsarbete på ett kärnfullt och intresseväckande sätt.

Kartläggning av nuläget

Det första steget i förbättringsarbete.

Målformulering

En viktig utgångspunkt i förbättringsarbetet.

Omröstning

Metod för att välja idéer att arbeta vidare med.

PGSA

Metod för att testa och utveckla förbättringsidéer i liten skala.

Pick-graf

Metod för att prioritera och välja bland förbättringsidéer.

SGSA

Metod för att standardisera och införa nya arbetssätt.

TO GROW

Strukturerad samtalsmodell som stöd för att gå från problem till mål och handling.