Verktygslåda: Involvera patienter

Här finns verktyg som kan användas i arbetet med att involvera patienter i förbättringsarbete. Verktygen har olika svårighetsgrad, från enkla som kan användas direkt utan större förberedelse eller kostnad till de som kräver mer resurser och tid. Verktygen, som har sin hemvist på Vårdgivarguiden, ger råd om när de är lämpliga att användas, hur de kan användas och hur många personer som behöver involveras.

Berg- och dalbana

Metod för incheckning och för att fånga en stämning i gruppen.

Brukarrevision

Ger djupare inblick i hur verksamheten betraktas ur patientperspektiv.

Dialogmöte

Metod för dialog och utbyte av information.

Enkäter

Enkelt sätt för att få feedback från många patienter.

Fokusgrupp

För fördjupning och djupare förståelse om uppfattningar och åsikter.

Födelsedagskalaset

Ger förståelse för värdet av patient- och närståendeperspektiv.

Förslagslåda

Samla in patienters synpunkter och idéer som kan användas för förbättringsarbete.

GBGA - Gick Bra och Gör Annorlunda

Strukturerat sätt för att utvärdera möten och förbättra mötesstrukturer.

Kameradagbok

En bild säger mer än tusen ord. Metod för att se hälso- och sjukvården ur patientens perspektiv.

Kär och galen

Med detta verktyg får du insikt i era patienters tankar och känslor om er verksamhet.

Patientberättelser

Verktyg för att komma i kontakt med patientens verkliga händelser och känslor.

Patientcentrerad rapport

Gör patienten delaktig i rapporteringen.

Patientenkät

Ger patienter möjlighet att dela med sig av upplevelse och synpunkter.

Patientintervju

Strukturerad dialog där patienten får beskriva sina erfarenheter med egna ord.

Patientnämnden

Information som lämnats till patientnämnden kan öka förståelse för patienters perspektiv.

Patientresa

Grafisk visualisering av upplevelse eller process, till exempel av ett vårdbesök.

Patienter i kvalitetsregisters styrgrupper

Patienternas kunskap och erfarenheter bidrar till insikter när kvalitetsregistret ska utvecklas.

Patienter i team

Genom att inkludera patienter i team blir det lättare att bibehålla patientperspektivet.

Personas

Fiktiv beskrivning av en typisk patient – baserad på verkliga data.

PREM - patientens upplevelse av och nöjdhet med vården

Metod för att mäta patientens vårdupplevelser och nöjdhet med vården.

PROM - Patientrapporterade utfallsmått

Metod för att mäta patientens upplevelse efter behandling eller annan intervention.

Skuggning

Gör det möjligt att uppleva vården ur en patients eller närståendes perspektiv.

Tänka högt

Verktyg för att utvärdera en produkt, tjänst eller upplevelse.

Upplevelsedagbok

Ökar patienters insikt om vad de varit med om i hälsotillstånd eller vårdprocess.