Stöd i förbättringsarbete

APC:s kvalitetssamordnare håller sig ajour i frågor om vårdkvalitet, lär ut beprövade metoder för förbättringsarbete och samordnar stödet för vårdcentralernas årliga möjligheter till utvecklingsprojekt.

Kontakt