Ny vägledning som stöd för gott mottagande av äldre personer

Ta del av en ny vägledning i fem steg som stöd och inspiration i arbetet med att ge äldre personer en proaktiv, god, säker och tillgänglig vård. Den innehåller fakta, råd och goda exempel och är främst ett verktyg för dig som arbetar i primärvården.

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har APC:s kunskapsteam Äldres hälsa tagit fram en vägledning i fem steg. Den innehåller allt från att identifiera personer med särskilda behov, lyssna in och bedöma behov till att planera vård i dialog, vårda utifrån behov och följa upp.
– Den kan användas som stöd och idébank om vad som kan bidra till ett hälsosamt åldrande. Dokumentet innehåller även goda exempel från enheter i regionen som inspiration i arbetet med att organisera mottagandet av de äldre. Materialet kan laddas ner från APC:s webbplats och kommer även att skickas ut primärvården, säger Christina Sandlund.

Läs och/eller ladda ner vägledningen här >>