Rådgivande samtal om tobak - handledning för personal

2016

Lena Lundh

APC, Levnadsvanor, Tobaksprevention, Enhet: Levnadsvanor, Informationsmaterial

Handledning för personal som möter patienter som är beredda att sluta med tobak.

För mer information kontakta:

Lena Lund

Enhetschef: Levnadsvanor
Distriktssköterska
Med. dr