Ylva Elvin Nowak blir tillförordnad verksamhetschef för APC

Stockholms läns sjukvårdsområde har utsett Ylva Elvin Nowak till tillförordnad verksamhetschef för APC. Ylva Elvin Nowak är i dag biträdande verksamhetschef på APC och chef för flertalet enheter. Hon axlar ansvaret från och med 20 februari till dess att rekrytering av ny chef för APC är klar. Nuvarande verksamhetschef Jan Hasselström blir kvar på APC med att koordinera forskningen som är knuten till APC fram till sin pensionering.