Välkommen till en spännande heldag om vårdkvalitet inom omvårdnad

I oktober bjuder APC in dig som är sjuksköterska i primärvården till en heldag om vårdkvalitet inom omvårdnad. Föreläsningar som ger inspiration och nya perspektiv varvas med diskussion och möjlighet till kollegial samvaro och erfarenhetsutbyte. Välkommen till Westmanska Palatset, centralt i Stockholm, den 27 oktober kl. 9-16. Evenemanget är kostnadsfritt för dig som arbetar inom regionens primärvård. Vi bjuder på lunch och fika. Anmäl dig här!

Ur innehållet

  • Omvårdnadens och primärvårdens roll i omställningen mot en personcentrerad nära vård och omsorg
  • Regionalt programområde (RPO) Primärvård och fokusområden för primärvården
  • Omvårdnadens roll vid personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp venösa bensår
  • Omvårdnadens roll vid personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp nydebuterad hjärtsvikt
  • Hur vi kan mäta kvalitet i omvårdnad i primärvården
  • Lokala förbättringsarbeten och forskningsprojekt med fokus på omvårdnad

Föreläsare

  • Lisbeth Löpare-Johansson, sjuksköterska och samordnare för nära vård inom Sveriges Kommuner och Regioner
  • Kristina Holmquist, distriktssköterska och vårdsakkunnig sjuksköterska i RPO Primärvård
  • Linda Jervidal, distriktssköterska och sårssjuksköterska vid Region Jämtland, Härjedalen
  • Maria Liljeroos, sjuksköterska, med dr. och vårdutvecklingsledare på medicinkliniken på Mälarsjukhuset och på primärvårdens utvecklingsenhet i Eskilstuna