Välkommen till en spännande heldag om vårdkvalitet inom omvårdnad

APC bjuder in dig som är sjuksköterska i primärvården till en heldag om vårdkvalitet inom omvårdnad. Föreläsningar som ger inspiration och nya perspektiv varvas med diskussion och möjlighet till kollegial samvaro och erfarenhetsutbyte. Välkommen att delta på Westmanska Palatset, centralt i Stockholm, den 27 oktober kl. 9-16. Evenemanget är kostnadsfritt för dig som arbetar inom regionens primärvård. Vi bjuder på lunch och fika. Anmäl dig redan nu!

Anmäl dig här >>

 

Ur innehållet

  • Omvårdnadens och primärvårdens roll i omställningen mot en personcentrerad nära vård och omsorg
  • Regionalt programområde (RPO) Primärvård och fokusområden för primärvården
  • Omvårdnadens roll vid personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp venösa bensår
  • Omvårdnadens roll vid personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp nydebuterad hjärtsvikt
  • Hur vi kan mäta kvalitet i omvårdnad i primärvården
  • Lokala förbättringsarbeten och forskningsprojekt med fokus på omvårdnad

Föreläsare

  • Lisbeth Löpare-Johansson, sjuksköterska och samordnare för nära vård inom Sveriges Kommuner och Regioner
  • Kristina Holmquist, distriktssköterska och vårdsakkunnig sjuksköterska i RPO Primärvård
  • Linda Jervidal, distriktssköterska och sårssjuksköterska vid Region Jämtland, Härjedalen
  • Maria Liljeroos, sjuksköterska, med dr. och vårdutvecklingsledare på medicinkliniken på Mälarsjukhuset och på primärvårdens utvecklingsenhet i Eskilstuna