Utbyte av kunskap och erfarenheter med Mayokliniken

I mitten av maj tog APC, Karolinska Institutet och olika vårdgivare i regionen emot företrädare från den ansedda Mayokliniken för att utbyta kunskap och erfarenheter kring ämnen som omfattar allt från forskning, utbildning och innovation. Kunskapsutbytet förväntas mynna ut i gemensamma projekt.

Mayokliniken i USA ses som en internationell förebild när det gäller att integrera forskning med klinisk verksamhet. I mitten av maj träffades företrädare från Mayokliniken, Akademiskt primärvårdscentrum, APC, Karolinska Institutet och olika vårdgivare i regionen för kunskapsutbyte i Stockholm.

Under veckan arrangerades bland annat en gemensam workshop där Mayokliniken berättade om SET (Student Education Team). Ett flertal studiebesök genomfördes även på Akademiskt primärvårdcentrum, KTC och Clinicum på Danderyds sjukhus, Gustavsbergs vårdcentral, Hässelby vårdcentral och Avdelningen för allmänmedicin och primärvård på NVS, Karolinska Institutet.  

KOMPANJONSKAP: Personal från Hässelby vårcentral, Mayokliniken, Akademiskt primärvårdscentrum och Karolinska Institutet.

Vid besöket på Hässelby vårdcentral fick Mayokliniken ta del av hur vårdcentralen arbetar med interprofessionella studentaktiviteter (IPL) för att ge sina studenter bättre förutsättningar att samarbeta i det framtida yrkeslivet och utvecklas i sin yrkesroll. Besökarna fick bland annat observera en simulerad IPL-aktivitet om hur studenter tränas på att ta fram en samordnad individuell plan, så kallad SIP, utifrån autentiska patientfall.

Eftersom parterna har många gemensamma beröringspunkter, värderingar och mål finns planer på att gemensamt söka forskningsmedel för exempelvis interprofessionella studentaktiviteter. Och redan i juni åker forskare från avdelningen för allmänmedicin och primärvård vid Karolinska Institutet till Mayokliniken.

 

 

Publicerad 2023-05-26