Unik möjlighet till finansiering av forskar-ST

Är du ST-läkare eller forskningshandledare inom Region Stockholm eller vårdenhet som har avtal med Region Stockholm? Och har en god forskningsidé om att förbättra primärvården? Missa då inte denna unika utlysning. Region Stockholm erbjuder finansiellt stöd till blivande doktorander, inom ramen för ST-blocket. Sista ansökningsdag är 30/11!

Region Stockholm erbjuder finansiellt stöd till blivande doktorander, motsvarande 75 procent av lönemedel för doktorandutbildning som bedrivs inom ramen för ST-blocket. Varje år under perioden 2021-2025 kommer 3 forskar-ST-block att utlysas.

Den första omgången ansökningar görs av vetenskapliga handledare under perioden 1/11 till 30/11.

Utlysning i 2 steg

STEG 1

Ansökan med ett projekt. Den ska omfattas av minst två sökande, huvudsökande (planerad huvudhandledare) och medsökande (bihandledare) och båda ska vara disputerade. Huvudsökande ska vara specialist i allmänmedicin och inneha så kallat grönt ljus-godkännande som huvudhandledare, och vara anställd, adjungerad eller anknuten till Sektionen för allmänmedicin och primärvård, på institutionen NVS vid Karolinska Institutet.

Ansökningarna ska inriktas på områdena: 

  • Hjärt- och kärlsjukdomar inklusive diabetes  
  • Rörelseapparatens sjukdomar inklusive kronisk smärta  
  • Psykiska sjukdomar  
  • Mångsjuklighet inklusive sköra äldre

Anvisningar för ansökan och bedömningskriterier hittar du här >>

Välkommen med ansökan av den första omgångens utlysningar

Ansökan görs av den vetenskapliga handledaren under perioden 1/11 till 30/11 via ansökningshanteringssystemet Prisma.

STEG 2

Efter urvalsprocess utlyses ST-tjänster. Huvudhandledaren i de utvalda forskningsprojekten kommer att delta i uttagning och bedömning av kandidater till forskar-ST-blocken.

Förutsättning för att få forskar-ST är att antingen bli antagen som doktorand eller redan är registrerad doktorand vid Karolinska Institutet i ett projekt som godkänns i steg 1 av utlysningen.

Kravspecifikation för forskar-ST hittar du här >>

Frågor?

Ytterligare upplysningar hanteras av: