Undersök för att veta! Inspirationsträff om förbättringsarbete

Är du och dina kollegor på din vårdcentral i startgroparna med förbättringsarbete eller vill veta mer om vilket praktiskt stöd som erbjuds. Då är ni välkomna till en digital träff den 16 eller 17 november klockan 15-16.30 för information och inspiration inför ert förbättringsarbete 2023.

Program

15.00-15.15 Viktiga datum och nya mallen för kvalitetsarbeten 2023.

15.15-16.00 APC:s kunskapsteam informerar och inspirerar till möjliga förbättringsområden inför 2023.

16.00-16.30 Information om kvalitetsregister, metodstöd samt frågestund.