Telemedicin inom sårvård deltog på Innovationsfondens dag!

Den 26 september arrangerade Region Stockholm Innovationsfondens dag - ett tillfälle att få inblick i framtidens hälso- och sjukvård, trafik eller kultur i regionen. På plats fanns projektet "Telemedicin sår", med projektledare Hjalmar Olsson från Liljeholmens universitetsvårdcentral i spetsen.

"Telemedicin sår” är ett projekt i samverkan med Liljeholmens universitetsvårdcentral, Familjeläkarnas SÄBO-läkargrupp, plattformen Dermicus, diabetesfotmottagningen, ME endokrinologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och deras projekt för att utvärdera en videolösning. Tillsammans vill de hitta arbetssätt som kan stärka kompetens och samverkan i den nära vården för svårläkta sår hos sköra äldre vid SÄBO (särskilt boende), vårdcentraler och hemsjukvård. 
– Patienter med sår har ofta svårt att ta sig till vårdinrättningar på grund av sina hälsoproblem. Det innebär en risk för att de inte får rätt åtgärder i tid. Vi vill göra sårvården mer tillgänglig genom att erbjuda specialistbedömning i teamet på patientens egna villkor. I stället för att patienten ska behöva ta sig till oss, kommer vi med sårbehandlingen till patienten, säger Hjalmar Olsson. 

Rent konkret handlar det om att utveckla ett flöde för distansmonitorering och handläggning av svårläkta sår med kortare vårdtider, bättre sårvård, och minskat lidande som mål. De första fallen har redan skickats, men under 2024 avser man att få till ett större flöde till hjälp för sjuksköterskor och undersköterskor.  
– Det är kul och berikande att jobba tillsammans med människor från olika yrkesområden och ha möjligheten att snabbt få hjälp från ett specialiserat team med unik kunskap, tack vare nya sätt att arbeta och modern teknik, avslutar Hjalmar Olsson. 

På bilden ses från vänster: Kurt Gerok-Andersson, docent, överläkare, ME endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Shadi Salehi undersköterska, Bålstadoktorn vårdcentral, Karin Centerlind, projektkonsult, Hjalmar Olsson, projektansvarig läkare Liljeholmens universitetsvårdcentral, Christian Molnár, SÄBO-läkare och äldrevårdschef Familjeläkarna och Noor Al-Ghayeb från Dermicus. 

 

Publicerad 2023-10-10