Satsning på att fler förskriver fysisk aktivitet på recept

För att få fler vårdgivare att använda sig mer av fysisk aktivitet på recept, FaR har Region Stockholm gett APC i uppdrag att bistå med stöd, utbildning och andra insatser för att underlätta förskrivningen. Vårdenheter som visat intresse för att införa metoden FaR har kunnat få ersättning av statliga medel.

Region Stockholm har fått medel från staten för att främja användningen av fysisk aktivitet som en del av vården. Målet är att fler patienter ska få recept på fysisk aktivitet FaR för att förbättra sin hälsa. Alla vårdenheter som jobbar på uppdrag med hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm har kunnat ansöka om ekonomiskt stöd på 50 000 kronor för att förstärka sitt arbete med FaR. Det här gäller olika typer av vård, som vårdcentraler, primärvårdsrehabilitering, habilitering, ungdomsmottagningar, mödrahälsovård, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin.

Stort intresse av evidensbaserad metod

Cecilia Berg, som är vårdutvecklingsledare vid Akademiskt primärvårdscentrum, APC och ansvarar för olika former av stöd till vårdenheterna som deltar, säger att intresset av att vara med är stort.
– FaR är en kostnadseffektiv och evidensbaserad metod som kan hjälpa människor att må bättre och bli friskare, men som i dag tyvärr är en underutnyttjad resurs inom vården. Därför är det mycket glädjande att vi kommer kunna arbeta tillsammans med 90 vårdenheter med deras FaR-arbete under hösten. Platserna fylldes upp inom ett par veckor, säger hon.

Cecilia Berg.

Satsning i flera delar

För att komma i gång med att skriva ut FaR kommer personalen på vårdenheter att få en digital introduktionskurs. Sedan ska de skapa en lokal rutin för hur de använder FaR med hjälp av en mall. APC kommer därefter att besöka varje vårdenhet för att återkoppla data kring FaR-arbetet, diskutera hur det gått, fylla på med kunskap och erbjuda handledning.

Dessutom innebär satsningen en utveckling av digitala tjänster och stöd. Nyligen lanserades en uppdaterad version av eFYSS, som är ett digitalt verktyg som visar hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomar. Det digitala stödsystemet ALMA ska också utvecklas för att ge stöd kring arbetet med fysisk aktivitet och FaR. För att underlätta användningen av FaR har även ett arbete påbörjats med att integrera förskrivningsblanketterna i fler journalsystem. Akademiskt primärvårdscentrum kommer dessutom att rekrytera och certifiera fler aktivitetsarrangörer samt utbilda fler FaR-ledare och följa upp de som redan är certifierade. Samtidigt uppdateras webbplatsen farledare.se.

APC kommer att följa upp alla vårdenheter som deltar efter tre och sex månader, där KVÅ-koder, som beskriver vårdåtgärder som gjorts, kommer att återkopplas till vårdenheterna och diskuteras.
– Vi hoppas att satsningen på att fler förskriver och använder FaR bidrar till att den fysiska aktiviteten ökar bland befolkningen och på så sätt gynnar folkhälsan, avslutar Cecilia Berg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2023-09-11