Riskvärderingsmodeller kan hitta lungcancer tidigare

På en nyligen arrangerad konferens i Portland presenterade forskare från APC och Karolinska Institutet riskvärderingsmodeller som kan leda till att fler personer med symtom på lungcancer på sikt kan upptäckas av vården, vilket kan förbättra chanserna ​​​​​​​till bättre behandlingsresultat.

Lungcancer ökar i Sverige men förutsättningarna att upptäcka sjukdomen tidigt är dåliga. Detta gäller framför allt hos patienter som aldrig rökt. Riskvärderingsmodeller som bygger på kombinationer av symtom och fynd kan vara avgörande för tidig cancerupptäckt, men saknats i klinisk praxis på cancerområdet. Fram till nu. 

Vid konferensen ”Early Detection of Cancer” i Portland, USA under oktober presenterade forskare från APC och Karolinska Institutet riskvärderingsmodeller för lungcancer som de tagit fram i samarbete med Regionalt cancercentrum. På sikt ska modellerna kunna hjälpa läkare att bedöma den enskilde patientens risk för lungcancer.  

APC-medarbetare på plats i Portland: Från vänster: docent Axel Carlsson, docent Jan Hasselström och doktorand Elinor Nemlander.

Riskvärderingsmodellerna bygger på symtom, livsstil och andra sjukdomsdiagnoser som har samlats in via en interaktiv enkät från patienter med misstänkt lungcancer som remitterats till lungonkologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset. 

Studien publicerades förra veckan i den vetenskapliga tidskriften PlosOne.