Projekt om teledermatoskopi uppmärksammades på EU-konferens

I samband med det svenska ordförandeskapet i EU anordnades en ministerkonferens om EU:s cancerplan. APC deltog och delade med sig av sitt arbete och erfarenheter med att breddinföra teledermatoskopi i primärvården – ett projekt med digitalt stöd för att minska antalet hudförändringar som tas bort i onödan och att patienterna ska få snabb behandling.

Den 1 februari stod Sverige värd för en ministerkonferens, med fokus på prevention, tidig upptäckt och förutsättningar för datadriven cancervård. I anslutning till konferensen medverkade APC tillsammans med Regionalt Cancercentrum med framgångsrika exempel på att uppnå en större jämlikhet inom cancerförebyggande områden och tidig upptäckt. APC:s Elinor Nemlander berättade om breddinförandet av teledermatoskopi i primärvården som vunnit allt större mark.

Elinor Nemlander berättar om fördelarna och möjligheterna med projektet Teledermatoskopi i primärvården för Acko Ankarberg Johansson (svensk sjukvårdsminister), Stella Kyriakides (European commissioner for health and food safety) och Carolina Darias San Sebastian (spansk sjukvårdsminister).

Teledermatoskopi gör det möjligt för primärvårdens läkare att få en bedömning av misstänkta hudförändringar från hudläkare på distans. Med hjälp av ett så kallat teledermatoskop kan läkare ta närbilder av patientens hudförändringar.

Bilderna skickas via ett särskilt system för granskning till hudläkare som är specialiserade i teledermatoskopi. Svar med beskrivning av hudförändringen och rekommendation om åtgärd kommer inom en vecka – och oftast snabbare om det rör sig om tydlig hudcancer. Syftet är att minska antalet hudförändringar som tas bort i onödan och att patienterna ska få snabb behandling i de fall det finns tydliga tecken på hudcancer.

 

Publicerad 2023-02-13