Premiär för webbutbildning om metoden fysisk aktivitet på recept

Välkommen till en ny digital utbildning där du får lära dig grunderna om metoden FaR (fysisk aktivitet på recept) och hur du kan hur du kan använda den med dina patienter. Utbildningen som vänder sig till all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är kostnadsfri och tar cirka 30 minuter att genomföra.

Till webbutbildningen >>

FaR (fysisk aktivitet på recept) är en evidensbaserad metod för att stödja patienter i vården till ökad fysisk aktivitet. Följsamheten är lika god eller bättre än vid ordination av läkemedel. FaR förskrivs av legitimerad personal i dialog med patienten och är individuellt anpassad till personens egen förmåga, intresse och hälsotillstånd.

Den kostnadsfria nya webbutbildningen "Introduktion i Fysisk aktivitet på recept, riktar sig till all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal men särskilt personal inom primärvård. Utbildningen ger grunderna om metoden fysisk aktivitet på recept och hur du kan använda den med dina patienter. För dig som har kännedom om FaR® sedan tidigare ger kursen en uppdatering i arbetssättet. 

Kursen  tar ca 30 minuter att genomföra. Den består av text, bilder, animeringar, reflektioner och quiz. Inom kursen når du även arbetsmaterial du kan ladda ner och använda med dina patienter. 

Kursen behandlar områdena:  

  • Otillräcklig fysisk aktivitet 
  • Rådgivande samtal 
  • FaR-metoden med dess fem olika delar 
  • Journalföring och KVÅ-kodning 

– Efter genomgången kurs finns möjlighet till fortsatt stöd och fortbildning. Antingen genom någon av de kurser som vi på APC anordnar inom FaR, eller genom stöd på plats på en vårdcentral eller annan verksamhet för att utveckla det egna FaR-arbetet utifrån lokala förutsättningar. 

Vill du veta mer kan du kontakta: