Premiär för APC:s smärtblogg!

Långvarig smärta är ett ofta svårbehandlat tillstånd som drabbar en stor grupp människor. Samtidigt upplever många behandlare inom vården stor frustration över att inte kunna hjälpa patientgruppen bättre. På APC:s nya smärtblogg skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör långvarig smärta med fokus på praktisk nytta för dig som arbetar i primärvården.

Bakom bloggen står kunskapsteam Smärta vid APC, vars uppdrag är att bidra till evidensbaserad, sammanhållen vård för personer med smärta, genom att sprida kunskap och stärka kompetens hos vård- och rehabiliteringspersonal i primärvården.
– På bloggen kommer vi lägga upp både aktuell information och gammal skåpmat som vi kan behöva påminna oss om. Fokus kommer är praktisk nytta; hur vi gör i vårdvardagen för att saker ska fungera och vända frustrationen till tillförsikt, säger distriktsläkare och doktoranden Åsa Niper, som ansvarar för bloggen och smärtteamet.

Du kan kommentera direkt på bloggen eller via e-post till kunskapsteamet.

TILL SMÄRTBLOGGEN >>