Poängutbildning för tobaksavvänjare framflyttad

(2021-01-08) Poängutbildningen där du får lära dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, flyttas fram till hösten 2021. Mer information kommer publiceras här under våren. Vid frågor kontakta Lene Nordstrand: lene.nordstrand@sll.se, tfn: 070-484 69 13 eller Lena Lund: lena.k.lund@sll.se, tfn: 070-165 51 82.