”Omvårdnad gör skillnad” - nytt digitalt kompetensstöd för dig som vårdar sköra äldre

Vårdar du personer på särskilda boende för äldre, patienter inom geriatrisk sjukvård eller äldre sköra personer i primärvården? Då kan det nya digitala kompetensstödet ”Omvårdnad gör skillnad ” vara något för dig! Den ger vägledning i arbetet med omvårdnad och annan icke-farmakologisk behandling med senaste evidensen inom åtta områden, viktiga för de äldres hälsa och välbefinnande.

Till det digitala kompetensstödet >>

Vi lever allt längre. För en del betyder det ett långt friskt och aktivt liv, medan andra får sjukdomar och krämpor som behöver behandlas, oftast med läkemedel. Flera tillstånd hos sköra äldre kan dock med fördel behandlas på annat sätt än med läkemedel.

Det nya digitala kompetensstödet ”Omvårdnad gör skillnad - för sköra äldre” tar ett helhetsgrepp om just detta. Verktyget vänder sig i första hand till dig som är sjuksköterska, undersköterska eller vårdbiträde, men även läkare, studenter och annan vårdpersonal kan ha stor nytta av det här. Det är helt gratis och tillgängligt på dator, surfplatta och telefon via Lärtorget utan inloggning. När du vill, hur du vill och i den takt som passar dig bäst.

Tanken är att det ska komplettera vår lärobok med liknande innehåll, och förstärka lärandet genom interaktiva inslag och med extra resurser som kan användas vid repetition eller fördjupning, säger sjuksköterskan och med. dr Monica Bergqvist från kunskapsteam Läkemedel vid APC och en av författarna bakom kompetensstödet.

Webbstödet ger vägledning inom åtta områden som har stor betydelse för sköra äldres hälsa och välbefinnande, som sömnbesvär, risk för undernäring, äldres läkemedelsanvändning samt beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Varje område presenteras med information om bedömning, kartläggning, åtgärder och utvärdering där fakta varvas med bilder, mätverktyg, filmer och kunskapsfrågor inom varje område. Varje kapitel i modulen kan läsas oberoende av de andra.

Här hittar du även stöd och material för fortbildning till omvårdnadspersonal, kvalitetssäkring inom omvårdnad samt stöd och inspiration för förbättringsarbeten

Om du är chef eller sjuksköterska med ansvar för kompetensutveckling och förbättringsarbeten, har du dessutom tillgång till en särskild kompetensutvecklingsdel.

Så vad väntar du på? Gör skillnad i omvårdnaden för sköra äldre med detta nya digitala kompetensstöd!

Till det digitala kompetensstödet >>

Passa även på att gå vår digitala webbutbildning som ger dig/ditt team stöd och vägledning i arbetet med läkemedelsgenomgångar. >>

 

Publicerad 2023-06-12