Nytt stödmaterial vid behandling av psykisk ohälsa hos patienter som är utsatta för våld i en nära relation

Nu finns ett nytt stödmaterial framtaget för att användas i samtal med personer som lever under pågående våldsutsatthet. För att använda materialet krävs ingen specifik behandlingsinriktning utan tanken är att det ska fungera som komplement till, och inkluderas i, ordinarie psykosocialt/psykoterapeutiskt arbete och behandling.

LADDA NER MATERIALET HÄR >>

Stödmaterialet riktar sig till dig som är leg. psykolog, leg. psykoterapeut eller tillhör en annan yrkesgrupp med lägst grundläggande psykoterapeutisk utbildning och som arbetar med psykoterapeutisk behandling och/eller stödsamtal inom hälso- och sjukvården.

Materialet består av olika figurer och modeller som beskriver, förklarar och problematiserar våldsutsatthet. Varje bild har en tillhörande text med exempel på reflektionsfrågor. Texten riktar sig till dig som behandlare medan bilderna och reflektionsfrågorna går bra att ge till patienten. Samtliga bilder och reflektionsfrågor finns i bilagor under rubriken "Arbetsmaterial".

Stödmaterial har tagits fram av enheten Våld i nära relationer vid Akademiskt primärvårdscentrum.

 

Publicerad 2023-05-26