Ny webbutbildning om läkemedelsgenomgångar

Nu finns en ny kostnadsfri webbutbildning på Lärtorget som ger dig och ditt team stöd och vägledning i arbetet med läkemedelsgenomgångar. Det övergripande målet är att minska antalet fel i läkemedelslistor, förebygga läkemedelsrelaterade problem och öka kvaliteten på patienters läkemedelsbehandling.

Webbutbildningen har tagits fram av kunskapsteam läkemedel vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC). Den består av två delar som du kan på egen vald tid:

  • Enkel läkemedelsgenomgång, cirka 20 minuter.
  • Fördjupad läkemedelsgenomgång, cirka 45-60 minuter.

Utbildningen vänder sig till dig som är AT-läkare, distriktssköterska, handledare, läkare, sjuksköterska, specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare, student eller verksamhetschef.
− Den ger vårdteam vägledning till en förbättrad struktur för läkemedelsgenomgångar och tips om hur man kan dra nytta av ett teams samlade kompetens, säger Kristina Persson, informationsapotekare i kunskapsteam läkemedel vid APC.

I utbildningen får deltagarna även redskap för rätt läkemedelsbehandling till den enskilda patienten och hjälp med andra alternativ när läkemedel innebär större risk än nytta.
− Har ni frågor, funderingar och synpunkter eller vill ni bara diskutera vidare om läkemedelsgenomgångar får ni gärna höra av er till till oss på Akademiskt primärvårdscentrum, säger Monica Berqqvist, sjuksköterska i kunskapsteam läkemedel vid APC.

Kontaktuppgifter till Kristina och Monica:
e-post: kristina.persson@regionstockholm.se 
e-post: monica.e.bergqvist@regionstockholm.se

Här kan du läsa mer om webbutbildningen och påbörja den >>