Ny möjlighet att utbilda sig till tobaksavvänjare!

I vår finns åter möjlighet att gå vår högskoleutbildning för att bli tobaksavvänjare. I utbildningen, som genomförs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, både individuellt och i grupp. Kursen ger 7,5 högskolepoäng. Kursen startar 2/2 2023 och ges på distans via Zoom och lärplattformen Canvas. Anmäl dig redan nu!

Anmäl dig här >>

Kursen vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta. Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Efter kursen ska du som deltar självständigt kunna utföra kvalificerad tobaksavvänjning individuellt och i grupp för patienter på den egna arbetsplatsen.

Ur kursinnehållet: tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning. Tobaksförebyggande arbete i samhället, beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring, pedagogiska förhållningssätt i patientutbildning, kvalitetssäkring och uppföljning.

Kursen som är ett samarbete mellan Akademiskt primärvårdscentrum och Karolinska Institutet uppdragsutbildning.