Neuropatisk smärta – en utmaning för alla

På Kloka Listan Forum den 17 januari delade Åsa Niper, från Jakobsbergs universitetsvårdcentral, med sig av sina kunskaper om neuropatisk smärta – en komplex typ av smärta som kan vara svår att diagnostisera och behandla.

Neuropatisk smärta, orsakad av nervskador eller sjukdomar som MS, polyneuropati, diabetes, bältros eller stroke, är vanlig men svårbehandlad och komplex att diagnostisera. För patienterna är smärtan även svår, inte bara för att den är obehaglig i sig själv, utan också för att den kan leda till sömnproblem, svårigheter att koncentrera sig, ångest och depression. Det säger Åsa Niper som är specialist i allmänmedicin, doktorand och knuten till Jakobsbergs universitetsvårdcentral.

Åsa Niper.


Hon påpekar att effektiv smärtlindring är en viktig uppgift för läkare inom primärvården samtidigt som den är komplex. För trots att det finns specialiserade smärtmottagningar är det oftast primärvården som tar hand om de flesta smärtpatienterna.
– Det är viktigt att diagnostisera smärtan korrekt tidigt och försöka avgöra om den är nociceptiv, neuropatisk, nociplastisk eller en blandform. För att göra detta krävs hög kompetens inom smärtdiagnostik och att man gör en noggrann smärtanalys. Det första steget är att identifiera smärttypen och bedöma hur den påverkar både patientens liv och behandlingen, säger Åsa.

En annan utmaning är att den neuropatiska smärtan ofta inte svarar på traditionella smärtläkemedel.
– Trots stora insatser har framstegen inom behandlingar och effektiva läkemedel för att lindra kronisk smärta inte blivit så stora som förväntat. De tillgängliga läkemedlen är begränsade och har hög risk för biverkningar. Det är viktigt att ha realistiska behandlingsmål och att övergå från enbart läkemedelsbehandling till en biopsykosocial rehabiliteringsstrategi där andra metoder kan vara mer effektiva. Vi behöver även ett ökat samarbete mellan olika professioner i primärvården för att få en bra, sammanhållen vård för våra patienter med långvarig smärta, poängterar Åsa Niper.

Åsas doktorandprojekt innefattar bland annat en intervjustudie med allmänläkare för att utforska deras tankar kring utredning av långvarig smärta. Den kvalitativa studien kompletteras med kvantitativa datainsamlingar från journaler och vårdregister för att få en mer heltäckande förståelse för vad som görs inom vården för patienter med långvarig smärta.
– Vi har redan sett intressanta teman i våra resultat, och förhoppningen är att de kommer ge oss en bättre förståelse för vad vi gör, vad vi kan förbättra och vilka hinder vi behöver övervinna för att ge patienter med långvarig smärta en bättre vård, avslutar Åsa Niper.

 

Publicerad 2024-02-09