Välkommen till nätverksträff för dig som är intresserad av tobaksprevention

Den 2 juni kan du som arbetar som tobaksavvänjare få handledning på förmiddagen. På eftermiddagen välkomnas även andra som är intresserade av tobaksprevention in till ett spännande seminarium om läkemedelsbehandling som hjälp att sluta med tobak - med särskilt fokus på Champix®.

Kursdatum och tid: 2 juni, kl 9-15. Digitalt via Teams.

Innehåll
kl. 9-12 Handledning i mindre grupper på egna avvänjningsförlopp (för tobaksavvänjare)

Kl. 13-15 Läkemedelsbehandling vid tobaksavvänjning med särskilt fokus på Champix-behandling, Adrian Razmgah, Specialist i allmänmedicin, APC och Jakobsberg VC.