Nätverksforum astma/allergi/KOL

Nätverka, lyssna på föreläsning, diskutera och ställ frågor den 9 februari kl. 14 -16.30 i nätverksforumet för astma/allergi/KOL. Ta gärna med egna patientfall och spirometrikurvor. Välkommen!

Målgrupp

AT-läkare, Distriktssköterska, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare

Innehåll

• Lägesavstämning, frågor, fall

• Tobaksavvänjning - hur tar jag upp frågan med patienten och vad gör jag av svaret

• Diskussion och frågor

Föreläsare

Lena Lundh, Lena Lundh, distriktssköterska, med. dr, enhetschef Akademiskt Primärvårdscentrum