Missa inte möjligheten att söka stöd för post-doc och handledning!

Nu kan du som är kliniskt verksam inom Region Stockholms primärvård och/eller Akademiskt primärvårdscentrum/akademiska vårdcentraler söka stöd för post-doc (tidsbegränsad forskningstjänst eller forskningsstipendium för nydisputerade) eller för handledning. Sista ansökningsdag är 21/5. Välkommen med ansökan!

Den digitala ansökan ska vara inne senast 21/5.
Besked lämnas senast 31/5.
Till ansökan>>  

Frågor besvaras av jeanette.ohrman@regionstockholm.se, tfn: 072-217 65 58.

Post-doc-stöd för egen forskning - finansieras via aktivitetsrelaterade medel

Möjlighet till stöd från universitetssjukvårdsenheten APC/akademiska vårdcentraler för forskning efter disputation kan ges efter ansökan förutsatt att följande kriterier är uppfyllda:

 1. Att du är kliniskt verksam inom Region Stockholms primärvård och/eller Akademiskt primärvårdscentrum/akademiska vårdcentraler, samt kan visa på aktivt deltagande i FoUU-verksamhet på annat sätt, exempelvis forskarhandledarskap, i grundutbildning eller genom att bidra till gemensam forskningsadministration, seminarier eller delta i forskningskollegium.
 2. A) Gäller upp till två år efter disputation eller B) att du har forskningsproduktion knuten till Akademiskt primärvårdscentrum/akademiska vårdcentraler, genom bibliometri – minst 1 publikation i referentgranskad tidskrift upptagen i WoS per 3 år utöver avhandlingen. Stöd ges maximalt under 7 år efter disputation, ansökan inlämnas årligen.
 3. Att du i ansökan kan presentera minst en projektansökan för forskningsmedel per år.
 4. Att du kan presentera en aktiv planering för docentur genom relevanta kurser nödvändiga för docentur, ansökan eller deltagande i docentskola samt en personlig strategi.
 5. Att du kan kunna presentera sitt kliniska forskningsprogram enligt KI:s meritportfölj baserat på USV-kriterier och APC:s forskningsstrategi.
 6. Att betydande egna anslag ingår i bedömningen och den planerade användningen bör redovisas.

I allmänhet ges 10-20 % ersättning av arbetstid. Stödet utdelas utifrån USVE ekonomiska förutsättningar och i relation till antalet inkomna ansökningar.

Handledarstöd – finansieras via ordinarie budget för att möjliggöra forskning

Möjlighet till stöd från universitetssjukvårdsenheten APC/akademiska vårdcentraler för handledning av doktorand vid Karolinska Institutet kan ges efter ansökan förutsatt att följande kriterier är uppfyllda:

 1. Att du är verksam inom Region Stockholms primärvård och/eller Akademiskt primärvårdscentrum/akademiska vårdcentraler.
 2. Att du huvudhandleder eller har en trovärdig planering inför huvudhandledning av minst en doktorand där APC/akademiska vårdcentraler har helt eller delvist finansieringsansvar genom förvaltade anslag, avtal med annan finansierande part eller Fo-ST i allmänmedicin.
 3. Att forskningsproduktionen är knuten till APC/akademiska vårdcentraler genom bibliometri – minst 1 publikation per 3 år.
 4. Att du i din ansökan kan presentera minst en projektansökan avseende forskningsmedel per år.
 5. Att du bifogar forskningsplan/er för doktorand/er.
 6. Egna anslag ingår i bedömningen och den planerade användningen bör redovisas.

Stöd utgår med 5 % arbetstid per huvudhandledarskap av doktorand, maximalt 10 %. Stödet utdelas utifrån universitetssjukvårdsenhetens ekonomiska förutsättningar och i relation till antalet inkomna ansökningar.

 

Publicerad 2023-05-03