Lyckad omvårdnadsdag med hud i fokus!

Den 9 november samlades omkring 130 omvårdnadspersonal från primärvården för en intensiv och lärorik dag med kunskapsutbyte och kvalitetsutveckling. Dagens tema var hud, och med en imponerande lista av föreläsare bjöds deltagarna in till en djupdykning i ämnen som vårdförlopp, den friska huden, elakartad hudförändring, eksem, sår- och sårläkning.

Nöjda deltagare på Omvårdnadsdagen.


Huden, människokroppens största organ, hamnar trots dess väsentliga roll för hälsa och välbefinnande ofta i skuggan av andra sjukdomar. Den 9 november ägnades emellertid hudområdet särskild uppmärksamhet under Akademiskt primärvårdscentrums omvårdnadsdag. Dagen bjöd på ett brett spektrum av ämnen som sträckte sig från frisk hud och normala förändringar till mer komplexa besvär som maligna hudförändringar, atopiskt eksem, diabetesfotsår. Likaså belystes vikten av riktlinjer och vårdprogram för att säkerställa en sammanhängande och effektiv vård för patienter med olika hudrelaterade behov.
– Att förstå huden är en komplex uppgift, och att hålla sig uppdaterad är avgörande för att tidigt upptäcka tecken på sjukdomar eller infektioner. Det handlar om att göra korrekta bedömningar, behandla och övervaka förändringar. I detta spelar omvårdnadspersonalen ofta en central roll, påpekar Annika Fanger, distriktssköterska på Capio vårdcentral Farsta och vårdutvecklare på Akademiskt primärvårdcentrum och en av arrangörerna för dagen.

Annika Fanger.


Annika var även en av föreläsarna kring vårdförlopp för svårläkta sår. Hennes presentation bjöd konkreta och praktiska verktyg för att hantera och förbättra vården av dessa komplexa tillstånd och hur man i sitt arbete kan använda sig av vårdprogram, samt vilka delar av vårdförloppet som kan vara mest aktuella i arbetet. En deltagare som uppskattade föreläsningen var Christina Huth, distriktssköterska på Capio vårdcentral Farsta.
– Det var viktigt att få information om de nationella riktlinjerna för svårläkta sår, vilka kommer bli mycket användbara i mitt dagliga arbete, och fint att det fanns utrymme för frågor. Det är första gången jag närvarar, men definitivt inte den sista, både för att kunna ta del av intressant kunskap och få tillfälle att träffa kollegor fysiskt, säger hon.

Distriktssköterskan Christina Huth.


Elinor Nemlander, vårdutvecklare, doktorand och specialist i allmänmedicin på Liljeholmens universitetsvårdcentral föreläste om den friska huden, hur hudförändringar kan förändras över tid och att det är ett naturligt förlopp. Åhörarna fick även lära mer om vilka tecken på det är bra att vara uppmärksam på när det gäller hudförändringar.

Charlotte Ivarsson, distriktssköterska och vårdutvecklare på Akademiskt primärvårdcentrum föreläste om benärtärsjukdom och ankel-armtrycksindex, bland annat hur, när och varför det är angeläget att mäta ankel-armtyck, och hur man går till väga för att mäta rätt. Hon betonade särskilt vikten av att vara vaksam på att sår uppkommer där genomblödningen är som minst och att besvär som smärta uppstår nedanför förträngningen.

Marie Schill, enhetschef på Akademiskt primärvårdscentrum och processledare inom Regionalt programområde Primärvård, delade med sig av värdefull information om hur kunskapsstyrning fungerar inom Region Stockholm. Kunskapstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda den bästa möjliga kunskapen inom hälso- och sjukvården.

Susanne Lundin, specialistsjuksköterska från hudenheten vid Södersjukhuset föreläste om atopiska eksem och hur vi kan behandla detta. Hon ställde bland annat frågan om vilken kräm som är bäst vid atopiska besvär. Det rätta svaret enlig henne var: den patienten använder. Vidare delade Anna Ericsson, doktorand vid Malmö universitet med sig av sin spännande forskning om diabetes och sår.

Dagen avslutades med coachen Jenny Åkesson som talade om vikten av att leva i nuet och där deltagarna uppmanades att ta ansvar för sina känslor och inte lägga över ansvaret för känslorna på någon annan.

 

Publicerad 2023-11-30