Liljeholmens vårdcentral söker deltagare med långvariga fysiska symtom till studie om KBT via internet

I en ny studie har du som behandlare i primärvården möjlighet att erbjuda KBT via internet till patienter som besväras av långvariga fysiska symptom. "Behandlingen är tänkt att avlasta primärvårdens reguljära verksamhet genom effektiv behandling för en stor patientgrupp som inte blir tillräckligt hjälpt av sedvanliga insatser och som söker mycket vård", säger Erland Axelsson, forskningsledare och leg. psykolog.

Behandlingsupplägget i studien lämpar sig för patienter med exempel kronisk smärta, andningsavvikelser och funktionella magbesvär enligt forskningsledare Erland Axelsson.

I studien accepteras både egenanmälan och remiss.
Länk till egenanmälan:

Upplägg

Intresserad deltagare fyller i frågeformulär om sitt mående. Deltagarna randomiseras sen till 10 veckors KBT via internet eller 10 veckors basal livsstilsinformation följt av 10 veckors KBT via internet. Behandlingen är kostnadsfri för patienten.
- Därmed erbjuds alla deltagare i studien KBT via internet. Behandlingen förväntas leda till ökad livskvalitet, säger Jonna Hybelius, blivande doktorand.

Krav för patientmedverkan:

  • Vuxna, minst 18 år 
  • Starkt obehag för eller upptagenhet med långvariga fysiska symtom (till exempel vid funktionellt somatiskt syndrom som IBS eller fibromyalgi, kronisk smärta, eller somatisk sjukdom i botten som astma eller eksem) 
  • Ingen kontraindikation för KBT eller basal fysisk aktivitet  
  • Kan svenska och lämplig för textbaserad internetbehandling 
  • Konstanthållen psykofarmaka vid eventuell medicinering med sådan

Vill du som behandlare veta mer om studien, kontakta oss på: jonna.hybelius@regionstockholm.se eller direktnummer 08-123 679 64.